جنگل های هیرکانی در ایران، کلکسیون جنگل های دنیاست

جنگل های هیرکانی در ایران، کلکسیون جنگل های دنیاست

در نشست با کارشناسان موسسه تحقیقاتی، آموزشی اسپانیا مطرح شد جنگل های هیرکانی در ایران، کلکسیون جنگل های دنیاست

در نشست با کارشناسان موسسه تحقیقاتی، آموزشی اسپانیا مطرح شدجنگل های هیرکانی در ایران، کلکسیون جنگل های دنیاست. معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: جنگل های هیرکانی کلکسیون جنگل های دنیا در ایران است که یک مرز تاریخی از فلور دنیا را در خود جای داده و قدمتی 3 تا 60 میلیون ساله دارد.به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، عباسعلی نوبخت روز شنبه در نشست با کارشناسان موسسه تحقیقاتی، آموزشی در حوزه جنگل اسپانیا افزود: سازمان جنگل ها یکی از قوی ترین سازمان های فنی در تهیه طرح های جنگل داری، بهره برداری  و مرتعداری است و بیش از نیم قرن تجربه دارد.  نوبخت همچنین اشاره داشت: عوامل گوناگونی پوشش گیاهی ایران را تهدید می کند که یک بخش مهم آن مشکلات اجتماعی و بخش دیگرآن تغییرات و نوسانات شدید اقلیمی است که بارش کم باران و افزایش زیاد دما را در سطح جنگل ها به همراه دارد.  این مسئول جنگل های هیرکانی در ادامه یادآورشد: نوسانات اقلیمی سبب شده است آفات زیادی دامن جنگل های کشور را بگیرد  بطوری که در 25 سال گذشته 67 مورد بیماری در جنگل ها شناسایی شده است که مهمترین آن بیماری بلایت است که درختان شمشاد را بشدت تهدید می کند.نوبخت گفت: هفته ای 5 روز از عمر کاری ام  را جنگل گردشی می کنم، سن ام 45 سال است چون در جنگل کار می کنم بسیاری از همشهریانم مرا «بابا جنگلی» صدا می زنند. او گفت: ما وظیفه و نیاز داریم جنگل های اندک اما بی نظیر ایران را حفظ کنیم.عباسعلی نوبخت خاطر نشان ساخت: اکنون بهره برداری از جنگل ها را ممنوع  اعلام کرده ایم و جنگل ها استراحت خواهند کرد، این بدان معنا نیست که مدیریت جنگل را رها کرده ایم بلکه جنگل در دوران تنفس مورد حفاظت فیزیکی و بیولوژیک قرار می گیرد و در این کوران  کارکرد های دیگر نظیر اکوتوریسم، پرورش زنبورعسل، گیاهان دارویی، پرورش ماهی و بهره برداری های غیر چوبی از جنگل مورد توجه است.***بر اساس این گزارش، هفته گذشته یک تیم متشکل از 4 کارشناس و محقق از موسسه تحقیقاتی، آموزشی در حوزه جنگل اسپانیا با هدف ارتقای ظرفیت های جوامع مدنی جهت مشارکت در فرآیند مدیریت جنگل وارد ایران شدند و از مناطق مختلف جنگل های زاگرسی  در استان های فارس، کهگیلویه و بویر احمد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری و همچنین بخشی از مناطق جنگلی هیرکانی در سواد کوه مازندران بازدید کردند.سفر کارشناسان این موسسه که یکی از موسسات با سابقه درحوزه جنگل کشور اسپانیاست در قالب تفاهم نامه ای که با کانون توسعه کار آفرینی روستایی ( سازمان مردم نهاد) در کشورمان منعقد شده به ایران آمده و هدفشان ارتقای ظرفیت های جوامع مدنی جهت مشارکت در فرآیند مدیریت جنگل و رشد پایدار در منطقه جنگل های هیرکانی است.این موسسه بیشتر بدنبال کارهای نرم افزاری، آموزش، ظرفیت سازی و توانمند شازی در سطح جوامع محلی بصورت رایگان است تا نه تنها جنگل آسیب نبیند بلکه در حفاظت از جنگل ها  و مدیریت آن نقش آفرینی نمایند.همچنین به منظور تمرین الگوهای مورد نظر این پروژه در زمینه ظرفیت سازی جوامع مدنی و سازمان های مردم نهادمحلی و توسعه ظرفیت ها در حوزه بهره برداری از محصولات غیر چوبی جنگل نظیر؛ پرورش قارچ، زنبورعسل، توسعه گیاهان دارویی ، صنایع دستی، طبیعت گردی و گردشگری پایدار و... بخشی از منطقه جنگلی سواد کوه به عنوان پایلوت انتخاب شده و این گروه پس از بازدید چهار روزه در هفته گذشته از مناطق جنگلی زاگرس و شمال ایران  برای جمع بندی و نظرات کارشناسی روز شنبه با معاون امور جنگل در سازمان جنگل ها نشست هم اندیشی داشته اند.

در نشست با کارشناسان موسسه تحقیقاتی، آموزشی اسپانیا مطرح شدجنگل های هیرکانی در ایران، کلکسیون جنگل های دنیاست معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: جنگل های هیرکانی کلکسیون جنگل های دنیا در ایران است که یک مرز تاریخی از فلور دنیا را در خود جای داده و قدمتی 3 تا 60 میلیون ساله دارد.به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، عباسعلی نوبخت روز شنبه در نشست با کارشناسان موسسه تحقیقاتی، آموزشی در حوزه جنگل اسپانیا افزود: سازمان جنگل ها یکی از قوی ترین سازمان های فنی در تهیه طرح های جنگل داری، بهره برداری  و مرتعداری است و بیش از نیم قرن تجربه دارد.  نوبخت همچنین اشاره داشت: عوامل گوناگونی پوشش گیاهی ایران را تهدید می کند که یک بخش مهم آن مشکلات اجتماعی و بخش دیگرآن تغییرات و نوسانات شدید اقلیمی است که بارش کم باران و افزایش زیاد دما را در سطح جنگل ها به همراه دارد.  این مسئول جنگل های هیرکانی در ادامه یادآورشد: نوسانات اقلیمی سبب شده است آفات زیادی دامن جنگل های کشور را بگیرد  بطوری که در 25 سال گذشته 67 مورد بیماری در جنگل ها شناسایی شده است که مهمترین آن بیماری بلایت است که درختان شمشاد را بشدت تهدید می کند.نوبخت گفت: هفته ای 5 روز از عمر کاری ام  را جنگل گردشی می کنم، سن ام 45 سال است چون در جنگل کار می کنم بسیاری از همشهریانم مرا «بابا جنگلی» صدا می زنند. او گفت: ما وظیفه و نیاز داریم جنگل های اندک اما بی نظیر ایران را حفظ کنیم.عباسعلی نوبخت خاطر نشان ساخت: اکنون بهره برداری از جنگل ها را ممنوع  اعلام کرده ایم و جنگل ها استراحت خواهند کرد، این بدان معنا نیست که مدیریت جنگل را رها کرده ایم بلکه جنگل در دوران تنفس مورد حفاظت فیزیکی و بیولوژیک قرار می گیرد و در این کوران  کارکرد های دیگر نظیر اکوتوریسم، پرورش زنبورعسل، گیاهان دارویی، پرورش ماهی و بهره برداری های غیر چوبی از جنگل مورد توجه است.***بر اساس این گزارش، هفته گذشته یک تیم متشکل از 4 کارشناس و محقق از موسسه تحقیقاتی، آموزشی در حوزه جنگل اسپانیا با هدف ارتقای ظرفیت های جوامع مدنی جهت مشارکت در فرآیند مدیریت جنگل وارد ایران شدند و از مناطق مختلف جنگل های زاگرسی  در استان های فارس، کهگیلویه و بویر احمد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری و همچنین بخشی از مناطق جنگلی هیرکانی در سواد کوه مازندران بازدید کردند.سفر کارشناسان این موسسه که یکی از موسسات با سابقه درحوزه جنگل کشور اسپانیاست در قالب تفاهم نامه ای که با کانون توسعه کار آفرینی روستایی ( سازمان مردم نهاد) در کشورمان منعقد شده به ایران آمده و هدفشان ارتقای ظرفیت های جوامع مدنی جهت مشارکت در فرآیند مدیریت جنگل و رشد پایدار در منطقه جنگل های هیرکانی است.این موسسه بیشتر بدنبال کارهای نرم افزاری، آموزش، ظرفیت سازی و توانمند شازی در سطح جوامع محلی بصورت رایگان است تا نه تنها جنگل آسیب نبیند بلکه در حفاظت از جنگل ها  و مدیریت آن نقش آفرینی نمایند.همچنین به منظور تمرین الگوهای مورد نظر این پروژه در زمینه ظرفیت سازی جوامع مدنی و سازمان های مردم نهادمحلی و توسعه ظرفیت ها در حوزه بهره برداری از محصولات غیر چوبی جنگل نظیر؛ پرورش قارچ، زنبورعسل، توسعه گیاهان دارویی ، صنایع دستی، طبیعت گردی و گردشگری پایدار و... بخشی از منطقه جنگلی سواد کوه به عنوان پایلوت انتخاب شده و این گروه پس از بازدید چهار روزه در هفته گذشته از مناطق جنگلی زاگرس و شمال ایران  برای جمع بندی و نظرات کارشناسی روز شنبه با معاون امور جنگل در سازمان جنگل ها نشست هم اندیشی داشته اند.
 

افزودن نظر جدید

Filtered HTML

  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ های HTML قابل قبول نمی باشد.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
Image CAPTCHA
لطفا کاراکترهای تصویر را در کادر بالا وارد نمایید.