آيين نامه ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها و پروژه هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني

نویسنده: 
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
انتشارات: 
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
فایل پیوست: