جزوات درسی

نام کتاب: نويسنده:
تاريخ انتشار:
انتشارات:
سازمان نقشه برداری کشور
تعدات صفحات:
حجم:
موضوع:
براي دانلود عضو شويد
ردیف عنوان نویسندهترتیب نزولی سال انتشار
1 نحوه سفارش و دریافت تصاویره ماهواره ای از وب سایت USGS
2 آمار سدهای کشور به تفکیک دستگاه اجرایی در مراحل مختلف
3 مفاهیم بنیادی پایگاه داده مکانی (ژئودیتابیس).
4 رابطه آب، خاک و گیاه
5 آمار و احتمالات مهندسی
6 فایل های آموزشی Arc GIS
7 جزوه آمار پیشرفته
8 جزوه فارسی آشنایی با زبان محاسبات آماری R
9 گزارش طرح بین المللی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه روستایی
10 مدل SWAT
11 جزوه آموزشی متلب
12 مهمترین ماهواره های سنجش از دور در منابع زمینی
13 مدیریت جامع حوزه آبخیز
14 پروژه منارید و حبله رود
15 قوانین مدیریت منابع طبیعی
16 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در هیدرولوژی
17 آموزش نرم افزار mstat-c
18 مجموعه اسلایدهای کارگاه رویکرد زیست بومی
19 راهنمای مشاهده و دریافت رایگان تصاویر ماهوره ای و تولیدات جانبی داده های سنجش از دور
20 مناطق حفاظت شده ایران افشین دانه‌کار
21 ریخت شناسی گیاهی حسین آذرنیوند
22 گیاهان دارویی حسین آذرنیوند
23 شناسایی گیاهان مرتعی 1 دکتر آذرنیوند
24 شناسایی گیاهان مرتعی 2 دکتر آذرنیوند
25 جزوات ژئومورفولوژی 1 و 2. دکتر اخنصاصی دکتر اختصاصی
26 جزوه تصمیم گیری با معیارهای چندگانه دکتر حسن هاله 1394
27 آشنایی با نرم افزار Canoco دکتر وهابی
28 طبقه بندی (classification) دکتر وهابی
29 رج بندی (Ordination) دکتر وهابی
30 اکولوژی گیاهی کمی دکتر وهابی
31 آنالیز مولفه های اصلی دکتر وهابی
32 کلیاتی پیرامون فرآوری محصولات شیلاتی سید ولی حسینی
33 هیدرولیک عمومی علیرضا مقدم نیا
34 جزوه آلودگی محیط زیست غلامرضا بخشی خانیکی
35 جزوه آموزشی Global Mapper محمد اصلانی
36 جزوه بهینه سازی مقصود امیری